Open Yale courses

Net als andere universiteiten en hogescholen heeft Yale university een aantal leergangen voor iedereen toegankelijk gemaakt. De onderwerpen bestrijken zo’n beetje alle vakgebieden en ik denk dat een en ander nog wel uitgebreid gaat worden. Wat ik zo mooi vind aan deze leergangen is de manier waarop ze toegankelijk gemaakt zijn. Elk college is opgenomen en beschikbaar in twee videoformaten, Flash en Quicktime, en als audiobestand (MP3). Daarnaast is van elk college ook de tekst uitgewerkt, dus kun je met de tekst in de hand het college volgen. Ook literatuurverwijzingen en verwijzingen naar gebruikte afbeeldingen en muziek ontbreken niet. Al met al een compleet pakket dus. Doel van de universiteit met dit project is de universiteit internationaal bekender te maken (is dat nodig dan?) en bij te dragen aan het beschikbaar stellen van opleidingsbronnen met behulp van internettechnologie. Een geslaagd project wat mij betreft.

Wat zou het toch mooi zijn als we die mogelijkheden zelf ook zouden hebben. Stukken van mijn lessen zijn gewoon uitleg, verduidelijking van de theorie. Als mijn cursisten dat van te voren zouden kunnen bekijken en beluisteren, dan kan op de lesdag zelf de kwaliteit van de lestijd nog hoger worden. Ze hebben er dan over nagedacht en eventueel vragen opgesteld en er kan daardoor meer interactie plaatsvinden. ‘Huiswerk voor lesdag 5: bekijk de les over eierbereidingen en stel drie vragen die met de uitvoering van de bereidingstechniek te maken hebben.’ Ben benieuwd of ik dit piepkleine stapje op de innovatieweg nog ga meemaken.