Eindelijk mijn eigen bekwaamheidsdossier

Niet dat ik dat nog niet had, maar nu echt. Een papieren versie heb ik nooit gemaakt. De eerste digitale maakte ik bij lerarenweb, maar die was zo statisch plus dat je er eigenlijk geen eigenaar van was, dat ik daar maar niet verder mee gegaan ben. Een paar jaar geleden heb ik in Blackboard een ‘totaal portfolio’ aangelegd, waaruit ik zelf een selectie kon maken, afhankelijk wie ik wat wilde laten zien. Maar ook daar gold: het is niet van u maar van de organisatie. Dus bij vertrek kon je een ingepakt exemplaar meenemen, waar je vervolgens niet veel mee kon. Nu heb ik er een die organisatie onafhankelijk is (behalve van de leverancier). Misschien niet zo mooi vorm te geven als in Bb, maar wel met een bloedvaart gevuld. Ook aanvullingen zijn een fluitje van ’n cent: klikken op de juiste plek en een te binnengeschoten werkervaring staat op de juiste plek.

Zelf te kiezen onderdelen zijn als pdf te exporteren. Het is ook mogelijk om foto’s te plaatsen (films helaas nog niet), minpuntje is echter dat er geen directe relatie te leggen is met de activiteit waar de foto aan refereert. Ook de relatie tussen specifieke werkervaring en competenties is (nog) niet aan te geven. Een competentiescan, een pop en de knop ambitie completeren het geheel.

Tot nu toe heb ik bijna alles kwijt gekund wat ik kwijt wilde. Wat mij betreft een tool dat ook geschikt is voor de iets minder digitaal vaardige collega. Kan die ook eens een keer voldoen aan wat eisen uit de wet BIO. Het e-Portfolio is nog volop in ontwikkeling, dus functionaliteiten kunnen nog veranderen, toegevoegd worden e.d. De basisuitvoering is gratis; voor extra’s, interessant voor organisaties die van hun medewerkers een portfolio willen zien, moet betaald worden. Het e-portfolio is een nieuwe loot aan de Remindo-stam van software-ontwikkelaar Paragin. Wie geïnteresseerd is en een demo-account wil hebben, op voorwaarde feedback te leveren, die kan een reactie op dit weblog achterlaten.

Hoe houd je het niveau van mbo-docenten op peil

Bovenstaand bericht staat op de website van een uitgever. Deze uitgever organiseert jaarlijks evenementen om de eigen producten te promoten. Loffelijk streven vind ik, omdat je in een informele sfeer kennis kunt maken met instrumenten en methodes en de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. Maar het gaat me wat ver om een uiteenzetting over een methode en een rondleiding door een voetbalstadion mee te laten tellen als 8 uur nascholing in het kader van de wet BIO.
Of zou die uitgever het niveau wel juist ingeschat hebben?

CGO, AOB, BON en kwaliteit van docenten

In het Onderwijsblad (AOB) van 14 juni staat een artikel over cgo in het mbo. De aanleiding was een rondetafelgesprek met de Kamercommissie Onderwijs. In het artikel wordt een aantal mensen geciteerd dat bij het gesprek aanwezig was. Bestuurslid Beertema van de anti-vernieuwingsbeweging Beslist Ook Niet klaagt over het feit dat zijn hoofdvak Nederlands nog maar 8% van het examenresultaat uitmaakt. Ik denk dat hij maar eens moet gaan praten met zijn collega’s: blijkbaar ruimen zij minder plaats in de kwalificerende beoordeling voor hem in dan hem lief is. Of ze snappen het geen van allen. Maar dat ligt niet aan cgo.

Ook de kwaliteitsachteruitgang onder docenten wordt gememoreerd. Heel herkenbaar. Het volgende is volgens mij exemplarisch voor velen in het mbo. Ik citeer letterlijk uit een van de teamplannen 2007-2008 (ja ja, ze waren er vroeg bij) uit onze afdeling:

Competentiegericht leren

In lesjaar 2007-2008 gaan we competentiegericht leren ontwikkelen.

In lesjaar 2008-2009 voeren we dit in.

Voor het invoeren competentie gericht onderwijs zal het hele team scholing en sturing nodig hebben.

Het ontwikkelen van competentie gericht lesmateriaal zal een belangrijk onderdeel zijn.

Daar zal veel tijd ingestoken moeten gaan worden.

Op mijn vraag over een activiteitenplan en mijlpalen moet ik nog antwoord krijgen. Het resultaat? Dit jaar is de club uiteengegaan in subgroepjes, die vervolgens nooit meer samen zijn gekomen. Subgroepje portfolio, geen contact met onderwijsprogrammering, buigt zich alleen over de vraag of het een twee-, vier- of drieëntwintigrings map moet worden en daarnaast over de kleur en de hoeveelheid tabbladen. Wie de eigenaar van die map ging worden, was nog niet over nagedacht (stand van zaken 30 mei 2008). En van zo’n club moet volgens AOB-bestuurder Steenhart het antwoord komen op de vraag: “Op opleidingsniveau moet de beslissing bij het team van docenten liggen. Hoe gaan we het onderwijs vormgeven en wanneer zijn we er klaar voor?” Ik voorspel dat er überhaupt geen antwoord komt. En managers maar roepen dat iedereen zo hard werkt. Maar de hele dag sjouwen met zandzakken zorgt er echt niet voor dat ’s avonds de lekke band van je fiets geplakt is. Laat iedereen nu eens echt werk maken van de wet BIO, dat schept in ieder geval de mogelijkheden dat er op termijn fatsoenlijk onderwijs verzorgd wordt in het mbo.

 zandzakken Fietsband_omleggen