De (on-)bekendheid van weblogs

In mijn vorige bijdrage schreef ik over ons voornemen om het weblog als een andere vorm van het portfolio in te zetten. Nou, gisteren was het zover, de introductie van de nieuwe groep. Een belangrijke didactische regel is dat je voorkennis moet activeren, dus mijn eerste vraag was: “Weet je wat een weblog is?” Bij een ja vroeg ik of ze weleens een blog lazen. Van de groep, in leeftijd variërend van achttien tot achtendertig, weet ±50% wat een weblog is. Van die 50% leest ±15% heel af en toe een blog. Waar ik me ook over verbaasde, was het feit dat ±40% van de groep problemen heeft met gewone digitale basisvaardigheden: kopiëren-plakken van een afbeelding o.i.d., een bestand als bijlage aan een mail hangen, een bestand downloaden naar de usb-stick of het bureaublad. En deze tekorten zitten toch echt ook bij de net-twintigjarigen. De mensen die na 1985 geboren zijn, zijn vanaf 1997 naar het vervolgonderwijs gegaan. Wat gebeurt daar in hemelsnaam aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden? Als het hetzelfde is als wat ik om me heen zie in mijn eigen afdeling, dan weet ik het antwoord. Verder ging de introductie van het weblog redelijk soepel, zoals gehoopt en verwacht. Aan de hand van een startopdracht werd er enthousiast tekst ingebracht. Bij binnenkomst had ik van iedereen een foto gemaakt en deze moesten ze ook in hun blog zien te krijgen. Over het algemeen positieve reacties en een enkeling die van plan is, althans op dit moment, om meer dan de verplichte onderdelen in z’n weblog te zetten. Ik ben benieuwd!

Weblog als portfolio

Collega H. en ik zijn drie jaar geleden gestart met het inzetten van het digitaal portfolio in de opleidingen die we verzorgen. Dat is met wisselend succes gebeurd. Een van de factoren die bij diverse cursisten portfolio lethargie in de hand werkte, was het feit dat het niet echt verplicht was. De opleidingen vallen namelijk, jammer genoeg, door allerlei redenen nog onder het eindtermen regime. Gelukkig waren er ook genoeg cursisten die het belang inzagen van het bijhouden van je eigen leerervaringen. Het komend jaar gaan we het wat anders aanpakken. Blackboard, onze elo, heeft de mogelijkheid om weblogs in de cursus te plaatsen. Iedere cursist krijgt nu z’n eigen weblog, waar hij in ieder geval een aantal verplichte onderdelen in moet zetten zoals reflectieverslagen van praktijkopdrachten en praktische toetsen. De laatste, inclusief foto’s van de gemaakte producten, dienen als uitgangspunt voor een gesprek over de desbetreffende toets.
We denken dat deze manier van werken wat voordelen heeft.

·         Het weblog zit in de cursus, de cursist hoeft dus niet aparte handelingen te verrichten om naar z’n portfolio te gaan.

·         Het plaatsen van foto’s, links, documenten etc. is wat minder gecompliceerd.

·         Voor ons docenten is het duidelijk waar de laatste bijdrage staat.

Er kleven natuurlijk ook nadelen aan. Zo kun je de posts wel exporteren, maar zonder afbeeldingen enz. Ook is een weblog lang niet zo overzichtelijk in te richten als een digitaal portfolio, zeker als het veel items gaat bevatten.
We rekenen in ieder geval op nog meer enthousiasme en dynamiek.
De afbeelding is van een voorbeeld weblog dat ik ingericht heb voor de introductieles.