Tijd-werk registratie 2

Bijna een jaar geleden schreef ik een stukje naar aanleiding van het advies van de Onderwijsraad om docenten te laten tijdschrijven. Ik heb toen aangegeven waarom ik daar een groot voorstander van ben. Nu houd ik die registratie al jaren bij in een Excel werkblad en dat voldeed tot voor kort prima. Door de toegenomen diversiteit van mijn werkzaamheden, uitbreiding van projectactiviteiten en activiteiten in het ‘private domein’, voldoet die manier van werken niet meer zo. En mijn kennis van Excel is te gering om fatsoenlijke rapportages te produceren. Ik wil verfijnder aangeven met welke activiteiten ik mij bezighoud en mijn activiteiten als zzp-er wil ik scheiden van mijn roc-werk. Op zoek naar software dus. Eisen: offline, freeware, rapportagemogelijkheid op activiteit niveau. Uiteindelijk ben ik uitgekomen bij een programma van Friese origine: TimeWriter. Het programma staat bij mij op de cruzer, dus ik heb er altijd de beschikking over. Mooie feature is de stopwatch functie waarmee je realtime de tijdsduur van een activiteit kunt klokken. Naast de basic uitvoering die ik gebruik, is er ok nog een betaalde pro-versie met uitgebreidere mogelijkheden voor vooral grote organisaties. Kortom, een programma dat gewoon doet wat het moet doen. Niks meer en niks minder. Mooi dat dit soort programma’s nog bestaan.

Tijd-werk registratie

Het rapport van de Onderwijsraad Naar doelmatiger onderwijs heeft voor nogal wat beroering gezorgd. Als ik de samenvatting van het rapport lees, dan begrijp ik die beroering niet. Wie kan er nu tegen een doelmatiger onderwijs zijn? De reacties gaan bijna allemaal over het tijdschrijven. (Zie voor een genuanceerde reactie de blog van Jef van de Hurk) Blijkbaar is het een open zenuw voor onderwijsgevenden. Waarom? Waar is men bang voor? Ik houd al jaren bij waar ik mijn tijd aan besteed. Wat het mij oplevert? Ervaringscijfers over hoeveel tijd ik besteed aan projecten, reguliere opleidingstrajecten, tijd die ik besteed aan roc-activiteiten, etc. Ik kan nu ja of nee zeggen tegen vragen en opdrachten omdat ik een redelijk inzicht heb in hoeveel tijd het mij zou gaan kosten. Mijn accountmanager kan ik vertellen of we nog in de pas lopen met de projectbegroting en aan opdrachtgevers kan ik inzicht geven over mijn tijdsbesteding. Vinden ze heel prettig. En bij de onderhandelingen over mijn week-jaartaak heb ik ervaringscijfers van de afgelopen acht jaar die ik in kan brengen. En tot op de dag van vandaag is er nog geen directeur of zo geweest die me gevraagd heeft mij te verantwoorden op basis van mijn twr-administratie. Angst en een slecht geweten zijn altijd slechte raadgevers geweest en het verbaast mij dat de AOB zich ook door irrationele motieven laat leiden. En de anti-vernieuwingsbeweging Beslist Ook Niet, die mekkert over de aanval op de positie van en de enorme administratieve last die uitgestort wordt over docenten, kan ik melden dat mijn tijdschrijven mij drie minuten per week kost. En ook dat is een ervaringscijfer.