Activiteitenplan invoering cgo

Op verzoek van Jef van den Hurk hier het stappen-/activiteitenplan waarover ik op zijn weblog schreef. Ik heb een aantal domeinen benoemd en daarbinnen een voorlopige activiteitenopsomming gemaakt. En aan elke activiteit zit een verhaal vast. De genoemde ureninschatting en de strokenplanning zijn slechts voorbeeldmatig. Wat ikzelf altijd doe, is zoveel mogelijk (serieuze) mijlpalen benoemen, heb je echt het idee dat je opschiet. In het voorbeeld zijn ze als opmerking op de betreffende plek ingevoegd. Er staan een aantal activiteiten die op zich al een projectplan rechtvaardigen, denk aan de instrumenten rond loopbaanleren. Mijn ervaring tot nu toe is dat een projectmatige aanpak het best werkt: je houdt overzicht en je krijgt inzicht in de werkelijk bestede tijd en middelen. Voorwaarde is wel dat je regelmatig korte evaluatiemomenten inbouwt en dat iemand de zaak monitort. Succes aan degenen die er mee aan de gang willen. Als er op- of aanmerkingen zijn, dan graag. Die zal ik verwerken en zorgen dat er een up to date versie hier beschikbaar is. En vergeet de aanleiding niet: de checklist!

Naschrift: het blijkt dat wordpress geen xls bestanden aankan, dus ik heb de tekst overgezet in pdf. Voor diegenen die de excel versie willen hebben, zodat je het kunt bewerken, reageer op dit bericht en ik stuur een mail.

planning-col-11.pdf

 

Hulpmiddel voor ontwikkelen cgo

Veel collega’s worstelen met de invoering van cgo. Ik zie het dagelijks om me heen. Waar begin je? Hoe pak je het aan? Waar ik me over blijf verbazen, is dat docenten zo moeilijk over de schutting rond hun eigen tuintje heen kunnen en willen kijken en niet op zoek gaan naar wat er al gedaan is. Leren van de ervaringen van anderen is toch o.a wat we onze cursisten mee willen geven? Waarom zijn we er dan zelf zo slecht in? Op de site van MBO2010 staat een document dat het resultaat bevat van een clusterbijeenkomst van de clusters Zorg en Welzijn & Onderwijs. De deelnemers zijn er in geslaagd een fors aantal succesfactoren voor een competentiegerichte onderwijsprogrammering op een rij te zetten. Met een beetje inspanning is er zo een plan van aanpak van te maken!

mbo2010.jpg