Welke kennis wil je hebben?

Deze week was ik te gast bij de Stichting Beroepskwaliteit Leraren. Als lid van een lerarenpanel boog ik me over de vraag of de dossiers die op leraar24 staan wel voldoende verdiepende informatie bevatten. De eerste vraag die beantwoord moest worden, was: wat verstaan we onder verdiepende informatie? ‘Informatie die je verder brengt met betrekking tot verklaren, beschrijven, oorzaken duiden e.d. van problemen/onderwerpen die met onderwijs te maken hebben of daaraan gelieerd zijn. Dus niet direct de oplossingsrichting’. Ongeveer deze beschrijving kon de goedkeuring van het panel wegdragen. En toen de hamvraag: moet dat in de dossiers opgenomen worden of niet? Ter voorbereiding hadden we per schooltype een dossier opgekregen om te bekijken en te analyseren. In de discussies die ontstonden kwam steeds weer het dilemma naar voren dat iedere docent, die gericht met ict in zijn onderwijs bezig is, herkent. Hoeveel achtergrondinformatie moet je ter beschikking stellen en hoe bepaal je de kwaliteit? Een uitputtende lijst van publicaties op het gebied van bijv. gedragsproblemen zal al gauw enkele honderden verwijzingen bevatten. En ook al zijn het geannoteerde verwijzingen, niemand zal ze allemaal bekijken. Dus waar ligt de kwantitatieve grens? En dan blijft nog de kwaliteitsvraag: waarom neem je een verwijzing of publicatie wel of niet op? Zijn er kwaliteitscriteria te formuleren? Uit eigen ervaring weet ik dat het vinden van betrouwbare informatie over bijv. nagerechten een flinke klus is. Maar die betrouwbaarheid is een andere dan de betrouwbaarheid van wetenschappelijke publicaties. Een definitief antwoord hebben we die avond dan ook niet kunnen geven. Het is me  wel duidelijk geworden, dat het voor de redactie van leraar24 geen eenvoudige taak is om al die opengesperde onderwijsmonden met het juiste voedsel te vullen.