Weemoed

Ze gaan er mee stoppen. Het Niemeyer Tabaksmuseum in Groningen gaat per 1 januari 2011 dicht. In een advertentie geeft het museum voormalige schenkers /verkopers de mogelijkheid hun schenkingen/verkopen terug te krijgen of kopen. Het maakt een beetje weemoedig. Ik heb zelf meer dan dertig jaar pijp gerookt en als enthousiast roker een paar maal het museum bezocht toen het nog in Amsterdam gevestigd was. Het museum heette toen nog Niemeyer Nederlands Tabacologisch Museum. Prachtige collectie meerschuimen en bruyère pijpen en allerlei voorwerpen die met de rookcultuur te maken hebben. In mijn boekenkast staan nog een paar boeken die over dat pijproken gaan: o.a. het Pijpenbrevier, een soort encyclopedisch werk waarin van alles op het gebied van roken uitgelegd wordt, en Pijpen en tabak, geschreven door de toenmalige conservator van het museum. Het is jammer dat de collectie uit elkaar gaat vallen, roken is toch een belangrijk onderdeel van onze cultuur (geweest). Is er misschien een museum dat gesloten musea bewaart?

Eigen collectie