De rekentoets

De rekentoets is een aanhoudende zorg van vele onderwijsgevenden. Ook ik heb me er in het verleden op deze plaats al eerder druk over gemaakt, omdat ik voorzie dat sommige leerlingen op niveau 2, maar ook 3, geen vakdiploma meer kunnen halen. En het is niet alleen het rekenen, ook de eisen voor Nederlands gaan leerlingen de das om doen. Enige tijd geleden heb ik een brief naar de brancheorganisatie SVH gestuurd om mijn zorgen te uiten. De SVH is tot de komst van de WEB de organisatie geweest onder wiens verantwoordelijkheid de diploma’s in het mbo in ons vakgebied verstrekt werden. Ik heb dan ook de mogelijkheid aan de orde gesteld om branche diploma’s weer in ere te herstellen. Het voordeel daarvan is dat die wel kwalificatie dossier dekkend en meer kunnen zijn, maar niet de reken- en taaltoets omvatten. Daarnaast is SVH in onze branche nog steeds een keurmerk, wat de waarde van het diploma voor de branche alleen nog maar groter maakt. Parallel aan deze ontwikkeling begint er een tekort aan gekwalificeerde koks te ontstaan. Dit heeft ertoe geleid dat de publiciteit gezocht is met onderstaand artikel in het vakblad Misset Horeca als resultaat. Lees verder “De rekentoets”