Een paar succesfactoren voor projecten

In het septembernummer van het blad OnderwijsInnovatie staat het artikel Succesfactoren voor de aanpak van onderwijsinnovatie. De link brengt je bij de online versie. Het artikel is gebaseerd op een casus in het hoger beroepsonderwijs. Achtereenvolgens worden factoren t.a.v. de volgende gebieden geïdentificeerd en besproken: doelstelling, realisatie, proces, bestuurders, onderwijsmanagers en innovatiemanagers. Ik wil hier alleen de eerste twee aan de orde stellen, omdat die ook gelden voor projecten in het algemeen.

Doelstelling. Er wordt vaak gedacht dat iedereen hetzelfde beeld heeft bij een geformuleerde doelstelling. Deze fase in het proces te snel doorlopen, levert altijd problemen op. Je kunt die voorkomen door de doelstelling met elkaar goed uit te kauwen. Als je denkt dat iedereen het er mee eens is, laat dan in eigen woorden nogmaals beschrijven wat de doelstelling inhoudt. Gegarandeerd dat de discussie weer oplaait. Blijkbaar is het nodig. En vergeet niet het eindresultaat van dit proces met de opdrachtgever te communiceren. Ook de bewaking van de doelstelling is essentieel. Het is primair een taak van de projectleider. Hij moet regelmatig, en zeker bij cruciale momenten, de vraag stellen: ‘Brengt dit ons dichterbij het realiseren van de doelstelling?’.

Realisatie. Centrale aansturing van projecten werkt contraproductief, helemaal als het projecten betreft die verandering of innovatie tot doel hebben. Veranderingen en innovaties hebben voor een deel iets onvoorspelbaars in zich en dat laat zich niet sturen. Besturen van bovenaf staat dan gelijk aan verstikken. Het managen van projecten als opdrachtgever gaat dus niet over het aansturen van die projecten, maar over het op gezette tijden monitoren van het proces. En als dat mogelijk is, liefst met het hele projectteam. En er voor zorgen dat projectgroepleden hun werk kunnen doen.

Open deuren dit bovenstaande, denkt u? In de praktijk, in ieder geval in die van mij, regelmatig terugkerende realiteit.