Oudere werknemers en competenties

‘Competent blijven werken in latere loopbaanfasen’ is de titel van het proefschrift waarop Isolde van Roekel-Kolkhuis Tanke op 9 juni promoveerde. Mooi getimed zou ik zeggen, nu de discussie over het langer doorwerken en optrekken van de pensioenleeftijd door de commissie Bakker verder aangezwengeld is. Door demografische ontwikkelingen krijgen organisaties steeds meer te maken met oudere werknemers in hun personeelsbestand. Van Roekel zocht naar een antwoord op de vraag hoe je oudere werknemers niet alleen langer kunt laten werken, maar hoe ze daarnaast ook een zinnige bijdrage kunnen leveren. Onder dit laatste verstaat ze dat oudere werknemers ook bijdragen aan de vernieuwingen in een organisatie. Om competent te blijven is het niet handig om de oudere werknemer te ontzien. Het helpt niet om werknemers alleen maar die dingen te laten doen waar ze goed in zijn. Deze versmalling leidt tot problemen en beperkte inzet als de werkomstandigheden veranderen. Van Roekel pleit voor lerende werkomgevingen die verlangen dat er vanuit de dagelijkse activiteiten grenzen verlegd worden. Ik vind het een prachtige aanbeveling die ook aan jongere werknemers de mogelijkheid biedt competent te blijven. En daar wordt iedereen beter van.