Gratis academische cursussen online

De Open Universiteit stelt al enige tijd korte cursussen, vaak inleidingen op, gratis beschikbaar. Sinds kort is daar de Spinozareeks bij gekomen. Deze reeks bestaat uit cursussen die in relatie staan tot winnaars van een Spinozapremie, een garantie voor topkwaliteit. Op dit moment staan er twee cursussen. De eerste is er een over Spinoza zelf. In een geschatte cursusduur van 10 uur krijg je een inleiding op het denken van de filosoof. Opdrachten en een toets moeten duidelijk maken of je er iets van gesnapt hebt. De tweede gaat over het boek Stemmen op schrift van Frits van Oostrom. In ± 25 uur word je wegwijs gemaakt in de beginjaren van de Middelnederlandse letterkunde, de eerste twee hoofdstukken van Van Oostroms boek. Ook hier opdrachten en een toets. De cursussen zijn door medewerkers van de OU gemaakt en hebben een academisch niveau. Wat mij betreft is het uitdagend materiaal voor de geïnteresseerde. Een mooi voorbeeld van kennis delen en scholing via het internet.

OU
Foto: OU