‘Het is nog steeds leuk in het onderwijs, al zou je soms anders denken.’

Dit weekend weer een editie van het Onderwijsblad. En al bladerend en lezend kreeg ik de indruk dat ik een krant in handen had die alleen maar slecht nieuws te melden heeft. De redactie kan er niets aan doen, die doet gewoon haar werk en meldt wat er te melden valt. Maar ook de columnisten deden een duit in het zakje. Een bloemlezing:

  • de hoofdredacteur over de gevolgen van de nullijn;
  • columnist Van Haperen over de gevolgen van jarenlange bezuinigingen;
  • lumpsumbekostiging en het slechte financiële beleid van besturen in po;
  • de gevolgen van de aanstaande bezuinigingen voor het speciaal onderwijs;
  • de taal- en rekeneisen die in het mbo bepalend gaan worden/zijn en al selecterend werken;
  • de bezuiniging op inburgering en 30-plussers en de gevolgen voor roc’s.

Het schrijnendst vond ik het verhaal van columniste Lachesis. Zij verhaalt over de Cito-toets die vier- en vijfjarigen moeten ondergaan. Aan de hand van wat resultaten stelt ze zichzelf de vraag of ze, na zoveel jaren onderwijs, wel les kan geven. De doorgeslagen meetcultuur is haar een doorn in het oog en zeker wat er met die meetresultaten wordt gedaan. “Het idee dat de toegevoegde waarde van leerkrachten louter op grond van toetsresultaten kan worden vastgesteld, is te zot voor woorden.” Ik ben het helemaal met haar eens. Ook de kwaliteit van scholen e.d. is niet alleen af te lezen aan toets- of doorstroomcijfers.
Kwaliteit is wel meetbaar, maar niet altijd kwantificeerbaar. En het is precies die niet-kwantificeerbare kwaliteit die onderscheidend is, waardoor mensen zich die ene leraar, maaltijd, voorstelling of wat dan ook herinneren. De interactie tussen mij en mijn leerlingen is niet kwantificeerbaar, maar is wel precies dat wat hen verder brengt en het onderwijs voor mij na al die jaren nog steeds leuk maakt.