Bedrijven vóór vernieuwd onderwijs

Het stond er echt, vrijdag jl. in de Volkskrant. Op de voorpagina echter: Bedrijfsleven heeft parate kennis niet langer nodig. In beide berichten het verhaal over de groensector, die door het Ontwikkelcentrum alle relevante kennisinhouden op het internet heeft laten zetten. Alles is opvraagbaar. Er staat nog net niet dat naar school gaan nu niet meer nodig is. VNO/NCW en MKB Nederland hebben het beter begrepen. Zij maken niet de fout die anderen, met de journalistiek voorop, wel maken: competentiegericht opleiden en het nieuwe leren (als dat al bestaat) op één hoop gooien. In de ervaringen die bij Corus opgedaan zijn, worden aanwijzingen gevonden dat competentiegericht opleiden wel degelijk iets op kan leveren: zelfstandigheid en praktijkgerichtheid. Het bedrijfsleven is dan ook een groot pleitbezorger voor invoering in 2010. In mijn eigen onderwijs zie ik ook een kwalitatieve verbetering ten opzichte van die wezenloze eindtermen. En hoe zit dat dan met die niet meer nodige kennis? Competenties krijgen pas betekenis door de kennis, vaardigheden en houding die er aan ten grondslag liggen. Zonder dat blijven ze hol, leeg. Zoiets als de hoofden van vele journalisten.