Het failliet van de leraren met lef

Op 8 mei dit jaar plaatste ik mijn tweede bericht over het gesol met mijn blogpost in de LinkedIn groep van de leraren met lef. Vandaag, 6 weken na dato!, ontving ik de allereerste reactie van de beheerder van de groep, die ook secretaris van de Leraren met lef  is. Of ik de blogpost alsnog in de discussiegroep wilde plaatsen. Ik heb als volgt geantwoord:

Dag Ria,

het enige dat ik wil is dat je met onmiddellijke ingang mijn tekst uit de groep verwijdert.

Paul Laaper

Niet dat ik denk dat dat zal gebeuren, op 6 mei heb ik hetzelfde gemeld in de nog steeds niet geplaatste reactie. En er is tot op de dag van vandaag niets mee gebeurd, behalve genegeerd. En dit vind ik dan vervolgens op de website:

Whoehahaha!!!

Wat mij verbaast is dat er blijkbaar een bestuur is dat weet dat dit aan de hand is en het dus goedkeurt. Je zult maar lid zijn van een club die plagiaat pleegt, censuur pleegt, onfatsoenlijk handelt. En ook nog eens vreselijk traag reageert. Dodelijk voor het imago van een leraar. Failliet dus.

Leraren met Lef

De Leraren met Lef hebben zich vandaag prominent op de agenda gezet. Een interview in de Volkskrant en een manifestatie in Utrecht met een programma dat met recht ‘bruisend’ genoemd mag worden. De Leraren met Lef maken zich zorgen over de negatieve beeldvorming over het onderwijs en willen daar verandering in aanbrengen door: “… al deze lokale initiatieven in ons land bundelen en de energie die daarbij vrijkomt benutten om de beeldvorming over het onderwijs op een positieve manier te beïnvloeden.” En met de lokale initiatieven worden leraren bedoeld die hun onderwijs willen verbeteren “om leerlingen te laten leren en zich te ontwikkelen tot goede burgers.
Nu ben ik zelf leraar en al jaren bezig mijn leerlingen te laten leren en ze te ontwikkelen tot goede burgers. Ik probeer ook mijn onderwijs te verbeteren, dat wil zeggen, aan te passen aan de ‘wensen’ van de huidige maatschappij. Ik heb daar een paar jaar geleden ook getuigenis van afgelegd. Ben ik nu een leraar met lef? Van Dale: lef moed, durf, risico nemen, iets gewaagds doen. Als ik kijk naar de eigenschappen die een leraar met lef zou moeten hebben, dan zie ik geen dingen staan die echt met lef te maken hebben, of het moet het uitstijgen boven de waan van de dag zijn. De andere aspecten behoren wat mij betreft tot de kern van de beroepsethiek van een leraar (en dan let ik maar even niet op die vreemde eend van dat register). En ze staan ook in andere bewoordingen opgenomen in de beroepscompetenties die opgenomen zijn in de wet BIO. Lef heeft wat mij betreft te maken met iets dat een ander niet durft te doen, verandering , vernieuwing. En dat zijn begrippen die ik niet tegenkom. Het manifest verspreidt ook een beetje de geur van een compromis. Niks mis met een compromis, maar het staat wat ver af van het begrip lef. Het is allemaal heel braaf.
En dat brengt me op een volgende opmerking. Leraren met Lef is het zoveelste initiatief op het gebied van onderwijsveranderig, verbetering, -vernieuwing. De laatste jaren ben ik de volgende tegengekomen: Lente in het onderwijs, Boek2.0, Edushock,  TheCrowdNl, Flipdeklas en de vele groepen in Linkedin die te vinden zijn met de zoekwoorden onderwijs en leraren. En dan heb ik er vast en zeker nog een heleboel niet genoemd. Blijkbaar is er wat aan de hand in het onderwijs. Het doet me een beetje denken aan de tijd dat Nederland verzuild was langs allerlei religieuze en andere ideologische lijnen, wat er toe leidde dat er op een gegeven moment over de twintig partijen in de Tweede Kamer zaten. Dat vergroot de daadkracht niet. En de hamvraag: ik ben docent, bij welke beweging moet ik mij aansluiten of mij in ieder geval verbonden voelen?

En dan nog een inhoudelijke opmerking. Onderwijs gaat niet alleen over jonge kinderen. Onderwijs gaat over leerlingen van alle leeftijden. In het mbo zijn wij docenten een rolmodel voor leerlingen die op latere leeftijd een beroepsopleiding of voortgezet onderwijs volgen of inburgeren. En die leeftijd kan oplopen tot 60 jaar en ouder.

Is Leraren met Lef nu een slecht initiatief? Zeker niet, iedere positieve beweging is beter dan geen beweging. Maar de valkuil van inkapseling ligt op de loer. Het zou pas echt van lef getuigen daar niet in te vallen.

Dit getuigde pas van LEF