Speeddaten als leerstrategie

Deze week heb ik mijn leerlingen laten speeddaten met elkaar. De eerste theorietoets zit er aan te komen (onderdeel van examen) en in het volgepropte programma is er eigenlijk geen ruimte voor herhaling. Toch wilde ik op de een of andere manier aan een paar onderwerpen nogmaals aandacht besteden. In een van de eindassessments die ik op de lerarenopleiding afneem pikte ik een idee op dat mij, met wat modificaties, bruikbaar leek. Ik heb de leerlingen de opdracht gegeven om over de onderwerpen bouillons en soepen, sausen, aardappelen en aardappelbereidingen per onderwerp 2 vragen te formuleren. Dat leverde 6 vragen per leerling op. In een ronde van 2 minuten konden ze in tweetallen elkaar de vragen stellen. Teleurstelling alom toen het na 3 rondes afgelopen was. Er was te weinig tijd, vonden ze.
‘Hoe kwam dat?
‘Nou ja, als hij/zij het niet helemaal wist, gingen we het uitleggen.’

Deel van de klas
Deel van de klas

‘Heb je vragen gehad die je niet kon beantwoorden?’
‘Ja’ (volgen een paar voorbeelden)
‘Hoe kwam dat?’
‘Ik wist het antwoord niet.’
‘Wist je het antwoord niet of lag het aan de vraag?’
‘Mmm….’
‘Heb je wat geleerd?’
‘Ja, vooral van het opstellen van de vragen!’
etc.
Bij doorvragen bleken een paar leerlingen vragen opgesteld te hebben die ze zelf niet goed konden beantwoorden. Zij hoopten dat hun medeleerling hen op die manier uit de brand kon helpen. Over leerstrategie gesproken!

Een paar voorbereidingen
Een paar voorbereidingen