CuliCul 5 FiFo

Het opslaan van goederen is een  taak die in veel beroepen voorkomt. In de kwalificatiedossiers van beroepen in de Horeca is het zelfs een apart werkproces. Als we kijken in de kolom vakkennis en vaardigheden, zien we daar nog vrolijk het begrip FiFo staan. Ook in de leerboeken en dan natuurlijk ook in de toetsen komt het begrip weer terug. FiFo staat voor first in, first out, een begrip dat heel lang gebruikt werd als stelregel om producten op te slaan. De producten die het eerst opgeslagen waren,  moesten er ook als eerste uit. Voor voedingsmiddelen geldt dit systeem niet meer. Met de komst van HACCP wetgeving midden jaren ’90 en de verplichte vermelding van uiterste consumptie en ten minste houdbaar tot datum is het niet meer van kracht. De genoemde data gelden als criterium voor uitgifte: het product met de dichtstbijzijnde houdbaarheidsdatum moet als eerste uitgegeven worden. En dat product kan best als laatste geleverd zijn.
Maar waarom worden mijn leerlingen dan nog steeds getoetst op kennis die al jaren verouderd is?