De waarde van een leerling-enquête

Onze elektronische leeromgeving, Blackboard, heeft  de mogelijkheid om anoniem enquêtes af te nemen. Ik gebruik het instrument al jaren om tegen het eind van het cursusjaar te peilen hoe de cursisten de opleiding, die één jaar duurt,  beleefd hebben. De enquête staat gedurende vier weken beschikbaar, zodat ze op hun gemak en op het moment dat het hen uitkomt de vragen kunnen beantwoorden. Bij de meeste vragen kunnen ze hun antwoord aanklikken, bij een paar kunnen ze een toelichting ingeven. De vragen gaan over de theorielessen (13), de praktijklessen (12), de docent (7) en algemene vragen over de opleiding (8). Inhoudelijk bestrijken ze grosso modo de eerste vier competenties van een leraar: de interpersoonlijke, de pedagogische, de vakinhoudelijk en didactische en de organisatorische. Ik bevraag ze ook over de nieuwe dingen die ik aan het uitproberen ben. Vorig jaar heb ik een begin gemaakt met oefeningen in spelvorm, memoryspellen o.a., om het platte leerwerk wat te ondersteunen. Het gaat daarbij vooral om productkennis en vaktechnische begrippen. Dit jaar heb ik dat uitgebreid met andere spelvormen. Ik was benieuwd of er daadwerkelijk gebruik van gemaakt wordt. Daarnaast staan bijna al de presentaties die de theorieles  ondersteunen op slideshare en ook daarvan wilde ik weten of daar behoefte aan is. Onderstaande antwoorden maken duidelijk dat een flink deel van de leerlingen er mee geholpen is.

vragen

Bij de opmerkingen over de theorie- en praktijklessen kunnen ze aangeven wat ze missen of overbodig vinden. De opmerkingen die er dit jaar gemaakt zijn leiden er toe dat ik een aantal opdrachten ga veranderen. De onderliggende technieken blijven, de uitvoering/presentatie wordt wat hedendaagser.
En last but not least, de uitslag breng ik altijd in het functioneringsgesprek in als de feedback van de voor mij belangrijkste mensen in mijn werk