De waarde van een leerling-enquête

Onze elektronische leeromgeving, Blackboard, heeft  de mogelijkheid om anoniem enquêtes af te nemen. Ik gebruik het instrument al jaren om tegen het eind van het cursusjaar te peilen hoe de cursisten de opleiding, die één jaar duurt,  beleefd hebben. De enquête staat gedurende vier weken beschikbaar, zodat ze op hun gemak en op het moment dat het hen uitkomt de vragen kunnen beantwoorden. Bij de meeste vragen kunnen ze hun antwoord aanklikken, bij een paar kunnen ze een toelichting ingeven. De vragen gaan over de theorielessen (13), de praktijklessen (12), de docent (7) en algemene vragen over de opleiding (8). Inhoudelijk bestrijken ze grosso modo de eerste vier competenties van een leraar: de interpersoonlijke, de pedagogische, de vakinhoudelijk en didactische en de organisatorische. Ik bevraag ze ook over de nieuwe dingen die ik aan het uitproberen ben. Vorig jaar heb ik een begin gemaakt met oefeningen in spelvorm, memoryspellen o.a., om het platte leerwerk wat te ondersteunen. Het gaat daarbij vooral om productkennis en vaktechnische begrippen. Dit jaar heb ik dat uitgebreid met andere spelvormen. Ik was benieuwd of er daadwerkelijk gebruik van gemaakt wordt. Daarnaast staan bijna al de presentaties die de theorieles  ondersteunen op slideshare en ook daarvan wilde ik weten of daar behoefte aan is. Onderstaande antwoorden maken duidelijk dat een flink deel van de leerlingen er mee geholpen is.

vragen

Bij de opmerkingen over de theorie- en praktijklessen kunnen ze aangeven wat ze missen of overbodig vinden. De opmerkingen die er dit jaar gemaakt zijn leiden er toe dat ik een aantal opdrachten ga veranderen. De onderliggende technieken blijven, de uitvoering/presentatie wordt wat hedendaagser.
En last but not least, de uitslag breng ik altijd in het functioneringsgesprek in als de feedback van de voor mij belangrijkste mensen in mijn werk

Evaluatie en werkvormen

Een paar dagen geleden hebben we een trainingsdag gegeven voor een groep instructeurs van een externe partner. Bij de voorbereiding staan we ook stil bij de evaluatie: op welke manier doen we die nu? Omdat de training over activerende werkvormen zou gaan, leek het ons wel aardig om de evaluatie ook in een activerende werkvorm te gieten. Het gebruik van ict ligt dan wel voor de hand, want dat biedt de mogelijkheid om direct de resultaten te laten zien. Op zoek dus naar een programma dat geschikt zou zijn. Ik ben uiteindelijk terechtgekomen bij Free Online Surveys. Ook geschikt om door cursisten gebruikt te worden. Het programma biedt voldoende vraagmogelijkheden, zelfs het toevoegen van filmpjes. De gratis versie heeft een paar beperkingen: maximaal 20 vragen, maximaal 50 respondenten en de enquête blijft maar 10 dagen staan. Tijdens de mondelinge afsluiting van de dag hebben we de resultaten opgeplakt, maar niet besproken. En wat gebeurde er? Iedereen ging rond de papieren staan en wilde graag weten wat de anderen er van gevonden hadden. En er ontstond discussie over de antwoorden! Hoezo, een evaluatie saai en niet activerend?