MC Toekomst van de elo – dag 3 & 4

Dag 3 stond in het teken van de live sessie met masterclass leider Wilfred Rubens. In deze sessie werd ingegaan op een aantal aspecten van elo’s en het gebruik ervan in het onderwijs/bedrijfsleven, waarbij aangetekend moet worden dat leermanagement systemen (lms) daar ook onder verstaan worden. Interactiviteit was ingebouwd door het chatkanaal, waar deelnemers vragen konden stellen aan de expert en aan elkaar. Technisch verliep het allemaal prima, goede beeld- en geluidverbinding en geen haperingen in het chatkanaal. Zelf had ik op de pc het beeld van de sessie en gebruikte ik mijn tablet voor de chat. Dit was een prima combi, waardoor ik de sessie helemaal op kon nemen m.b.v. de Flip camera. Inhoudelijk ging het meer over de bestaande situatie met af en toe uitstapjes naar de nabije toekomst. Dit werd nog versterkt door de vragen die vanuit de chat gesteld werden. Blijkbaar zijn de zorgen in het werkveld over het in de lucht houden en het actuele gebruik van elo’s groter dan de vraag hoe het er over vijf jaar uitziet. Een hot item was duidelijk de kwestie over de relatie tussen gebruik elo en onderwijstijd. Door het enthousiaste gebruik van het chatkanaal, het leek een tijdlijn in Twitter wel, bleef mijn aandacht daar af en toe teveel hangen, waardoor ik weer stukken van de sessie miste. Een volgende keer ga ik dat anders doen, in ieder geval minder lezen wat er in de chat gezegd wordt.
Met mijn opdrachten ben ik nog niets opgeschoten, omdat ik me eerst met iets anders heb beziggehouden. In het artikel van Kurilovas kwam ik een intrigerende passage tegen:

The key premise on which the Viable System Model (VSM) is based is that it is VARIETY1 that threatens to overwhelm organisations and it is this variety that needs to be managed by any organisation. This is particularly relevant to precisely those issues that education is facing today and that e-learning, it is hoped, will help alleviate. That is to say: how can the quality of educational provision be maintained in the face of increasing student numbers and increasing diversity.

Ik herkende hierin de situatie zoals die op vele scholen ontstaan is: grote variëteit aan opleidingen, leerlingen, eisen vanuit de overheid en organisaties die vastlopen in het voldoen aan al die verwachtingen en eisen. Er werd in een voetnoot verwezen naar de Wet van de Vereiste Variatie, ooit geformuleerd door de Engelse psychiater Ashby. Het is een wet die vooral gehanteerd wordt in de organisatieleer, maar het bestuderen van wat achtergrondinformatie maakt heel veel duidelijk waaróm in veel onderwijsinstellingen de waan van de dag regeert. En voor dit leerproces heb ik dag vier gebruikt.

MC Toekomst van de elo – dag 1

Vandaag is de masterclass Hoe ziet de elektronische leeromgeving van de toekomst eruit? begonnen. Gisteren, dag 0, gelijk al op mijn donder gekregen dat ik het geen cursus mocht noemen maar dat het een online masterclass is. Interessant discussiepunt voor een andere keer lijkt me: het verschil tussen een cursus en een masterclass.
Ik ben heel bewust vandaag pas begonnen met de echte activiteiten om te zien of en op welke manier ik de geplande activiteiten zou uitvoeren. Vanmiddag liep ineens mijn mailbox vol met allemaal berichten die op het discussieplatform geplaatst waren. Ik begrijp niet helemaal waarom die berichten doorgezet worden, ze staan uiteindelijk gewoon op de site.
Vanavond een begin gemaakt met de leeractiviteiten van de eerste dag: intake vragenlijst, oriëntatie, discussiestelling en een zelftoets. De vragenlijst was zo ingevuld, de oriëntatie nam wat meer tijd. Diverse verwijzingen naar teksten rond de onderwerpen nodigen uit om ze allemaal te lezen, maar is op dit moment ondoenlijk. Ik weet nu al dat ik het met mijn geplande 15 uur voor de cursus niet ga redden. Ik heb drie documenten bestudeerd/gelezen: die over het inzetten van een elo voor een activerende manier van leren en die over het theoretisch raamwerk voor onderzoek naar motivatie. De discussiestelling heb ik verder aan me voorbij laten gaan; gezien alle reacties had ik daar niets nieuws aan toe te voegen. Restte de zelftoets. De eerste vijf, zes vragen kon ik nog wel beantwoorden, maar bij vraag zeven ging het mis. De begrippen Conversational Framework en Viable System Model zeiden me niets. Wat had ik gemist? In de oriëntatie tekst was ik ze niet tegengekomen. Een van de volgende vragen gaf een spoor: daar werd het Conversational Framework gekoppeld aan de auteur Kurilovas en die vond ik weer in de lijst met bronnen. Het document kort gescand en geconstateerd dat het wel wat tijd gaat kosten om de essentie er uit te halen. Een klusje voor de donderdag dus. Vervolgens zag ik dat de tweede dag ook al in gang gezet was met een vraag over de materie die Kurilovas beschrijft. Kan ik morgen mooi twee vliegen in één klap slaan.

De toekomst van de elektronische leeromgeving

Deze week ga ik de online masterclass volgen die gaat over de toekomst van de elektronische leeromgeving. De masterclass wordt georganiseerd/verzorgd door de sectie Onderwijs- en Leerwetenschappen van de Open Universiteit in samenwerking met Kennisnet. Een van de docenten is Wilfred Rubens (@wrubens) die de live sessie voor zijn rekening zal nemen. De inhoud (gekopieerd van de website):

In deze OpenU Kennisnet masterclass komt aan bod:

  • De verschillen tussen een elektronische leeromgeving in het onderwijs en een leermanagement systeem binnen het bedrijfsleven.
  • Didactische en technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op elektronische leeromgevingen.
  • Voorbeelden van een didactisch zinvol gebruik van een elektronische leeromgeving.

In deze OpenU Kennisnet masterclass leert u:

  • Waarom er binnen het onderwijs en bedrijfsleven verschillende elektronische leeromgevingen en leermanagement systemen worden gebruikt?
  • Hoe je een elektronische leeromgeving en leermanagement systeem kunt selecteren (ook als je de bestaande oplossing gaat heroverwegen)?
  • Welke ontwikkelingen van invloed zijn op de evolutie van elektronische leeromgevingen en leermanagement systemen?
  • Hoe u elektronische leeromgevingen op een activerende manier kunt inzetten binnen het onderwijs?

Het is dit jaar tien jaar geleden dat ik startte met het gebruik van Blackboard in mijn onderwijs. Na een zorgvuldig keuze- en besluitvormingsproces (voor zover ik dat kan beoordelen) werd er besloten om Blackboard als elo in ons roc te gaan gebruiken. Tot dat moment verliepen alle digitale activiteiten tussen mij en mijn leerlingen via de Office-programma’s van Microsoft en de e-mail. De komst van een elo was een zegen. Samen met collega H, met wie ik verantwoordelijk ben voor de opleidingen voor volwassenen bij ons in de afdeling, hebben we de elo uit kunnen bouwen tot een essentieel onderdeel van de opleiding. Veel geleerd met vallen en opstaan. Door de elo hebben we voor onszelf veel efficiency winst behaald. Maar misschien nog belangrijker: we hebben de onderwijstijd voor de leerlingen aanmerkelijk kunnen uitbreiden, eigen tijd die ze met leeractiviteiten vullen, zonder dat dit voor de school kostenverhogend werkte. De tijdwinst die wij behaalden, kon ingezet worden als direct aan leerlingen bestede tijd. Door het gebruik van foto’s is het feedbackgesprek na de toetsen kwalitatief enorm verbeterd. Filmmateriaal maakt het mogelijk de komende praktijkles letterlijk gedeeltelijk in beeld te brengen, waardoor de vragen tijdens de voorbespreking veel meer to the point zijn. Demonstraties van handelingen hoef ik nu veel minder te doen, waardoor tijd vrijkomt die ik aan individuele leerlingen kan besteden.  Kortom, zonder elo zou ik het niet meer redden. Maar, vanwege het ontbreken van visie en beleid ten aanzien van digitale didactiek op ons roc, hangt altijd het zwaard van Damocles, in de persoon van de ‘incompetente onverlaat die er plotseling de stekker uittrekt’, boven ons hoofd. En o.a. op die toekomst wil ik voorbereid zijn.
Daarnaast hoop ik iets te leren over de ontwikkelingen op de middellange termijn op het gebied van leren en de gevolgen die die hebben voor het gebruik van elo’s. Het koppelen of integreren van sociale media lijkt me een stap. Het zou mooi zijn als ik snel berichten aan al mijn leerlingen van een groep kan versturen, van organisatorische meldingen tot kleine opdrachtjes gedurende de week.
Ik neem aan dat vanuit de elo-wereld er ook ontwikkelingen zijn. Hoe ontwikkelt het onderwijs zich in hun ogen? Welke gevolgen heeft dat voor de functionaliteiten voor de betreffende elo? Wat zijn de ontwikkelingen op open source gebied?
En ik ben benieuwd hoe deze cursus gaat verlopen, of ik ideeën opdoe die ik ook in mijn eigen onderwijs kan gebruiken, om mijn leerlingen nog meer buiten de school te laten leren.

Inschrijven voor de gratis cursus kan op http://portal.ou.nl/web/leren De activiteiten starten op 31 oktober en eindigen op 7 november. De live sessie is vrijdagmiddag 2 november. Verslag volgt.