Van de splinter en de balk

‘Beter hbo: toezicht tot in de klas’ kopte de Volkskrant zaterdag jl. op de voorpagina. En vervolgens een opsomming van de heldhaftige besluiten die staatssecretaris Zijlstra genomen heeft om de kwaliteit van het hbo te verhogen. Het is echter maar de vraag of de voorgestelde en genomen maatregelen het werkelijke probleem aanpakken. Politici staan bekend om hun onvermogen tot reflectie op het eigen handelen. Die hebben zoiets van ‘het verleden, daar ben ik al geweest en daar is geen kiezerswinst te behalen.’ Maar het zijn de politici geweest die indertijd het systeem van de in- en output bekostiging in mbo en hbo bedacht en geaccordeerd hebben. En het is precies die bekostigingssystematiek die je elke keer als docent-beoordelaar in een duivels dilemma brengt. Op het moment dat ik een leerling kwalificerend beoordeel, oefen ik ook invloed uit op mijn eigen werkgelegenheid. De onafhankelijkheid die ik in het verleden als beoordelaar had, is mij afgenomen door diezelfde politici die nu moord en brand schreeuwen over frauderende docenten en commissies die niet onafhankelijk zijn. Ik ben benieuwd wanneer ze eens heldhaftige maatregelen nemen om de kwaliteit van politici te waarborgen.

Bron: Wikimedia commons