CGO, AOB, BON en kwaliteit van docenten

In het Onderwijsblad (AOB) van 14 juni staat een artikel over cgo in het mbo. De aanleiding was een rondetafelgesprek met de Kamercommissie Onderwijs. In het artikel wordt een aantal mensen geciteerd dat bij het gesprek aanwezig was. Bestuurslid Beertema van de anti-vernieuwingsbeweging Beslist Ook Niet klaagt over het feit dat zijn hoofdvak Nederlands nog maar 8% van het examenresultaat uitmaakt. Ik denk dat hij maar eens moet gaan praten met zijn collega’s: blijkbaar ruimen zij minder plaats in de kwalificerende beoordeling voor hem in dan hem lief is. Of ze snappen het geen van allen. Maar dat ligt niet aan cgo.

Ook de kwaliteitsachteruitgang onder docenten wordt gememoreerd. Heel herkenbaar. Het volgende is volgens mij exemplarisch voor velen in het mbo. Ik citeer letterlijk uit een van de teamplannen 2007-2008 (ja ja, ze waren er vroeg bij) uit onze afdeling:

Competentiegericht leren

In lesjaar 2007-2008 gaan we competentiegericht leren ontwikkelen.

In lesjaar 2008-2009 voeren we dit in.

Voor het invoeren competentie gericht onderwijs zal het hele team scholing en sturing nodig hebben.

Het ontwikkelen van competentie gericht lesmateriaal zal een belangrijk onderdeel zijn.

Daar zal veel tijd ingestoken moeten gaan worden.

Op mijn vraag over een activiteitenplan en mijlpalen moet ik nog antwoord krijgen. Het resultaat? Dit jaar is de club uiteengegaan in subgroepjes, die vervolgens nooit meer samen zijn gekomen. Subgroepje portfolio, geen contact met onderwijsprogrammering, buigt zich alleen over de vraag of het een twee-, vier- of drieëntwintigrings map moet worden en daarnaast over de kleur en de hoeveelheid tabbladen. Wie de eigenaar van die map ging worden, was nog niet over nagedacht (stand van zaken 30 mei 2008). En van zo’n club moet volgens AOB-bestuurder Steenhart het antwoord komen op de vraag: “Op opleidingsniveau moet de beslissing bij het team van docenten liggen. Hoe gaan we het onderwijs vormgeven en wanneer zijn we er klaar voor?” Ik voorspel dat er überhaupt geen antwoord komt. En managers maar roepen dat iedereen zo hard werkt. Maar de hele dag sjouwen met zandzakken zorgt er echt niet voor dat ’s avonds de lekke band van je fiets geplakt is. Laat iedereen nu eens echt werk maken van de wet BIO, dat schept in ieder geval de mogelijkheden dat er op termijn fatsoenlijk onderwijs verzorgd wordt in het mbo.

 zandzakken Fietsband_omleggen