Competentieprofiel van een assessor

Al enige tijd houd ik me bezig met de assessor. In uitvoerende zin door zelf assessments af te nemen, maar ook in ‘theoretische’ zin door na te denken over de rol, positie van de assessor in het onderwijsleerproces. Een tijd geleden hebben collega E. en ik al eens een overzicht van de bekwaamheidseisen van de assessor gemaakt aan de hand van het model van Cor Laming. Dit model biedt de mogelijkheid om kwalificatiedossiers uit te werken in leer- en uiteindelijk in lesdoelen. We hebben dit model ingevuld aan de hand van de toen beschikbare rol-/taakbeschrijvingen. Nu werd mij pas geleden de vraag gesteld door de firma Paragin om mee te werken aan een 360° feedback instrument voor assessoren. Zij willen hun bestaande technologie ook inzetten bij de kwaliteitsborging van assessoren. Ik denk dat dat inderdaad hoognodig is. Maar voor het vullen van het instrument zijn kerntaken, werkprocessen, competenties en prestatie-indicatoren nodig. Er bestaat echter geen competentieprofiel voor assessoren dat wettelijk is vastgelegd. Ik vind het vreemd, en ongewenst, dat de beoordelaars van competenties die wel wettelijk zijn vastgelegd, zelf aan geen enkele wettelijke eisen hoeven te voldoen. Maar goed, zelf aan de gang dan maar. Eerst op zoek naar bronnen. Het boek van Laming, Leren & Waarderen, geeft een vrij algemene beschrijving; Sinke geeft een wat uitgebreidere lijst van eisen in zijn Aan de slag met assessment; het kenniscentrum EVC heeft een beschamend lijstje van wat ze competenties noemt, maar waarvan het merendeel vaardigheden zijn. Het meest uitgebreide document is dat van de MBO Raad, Kwaliteit van assessoren, uit 2008. Hierin worden in ieder geval de begrippen kerntaak, werkproces en competentie gebruikt. Op basis van alle genoemde bronnen heb ik uiteindelijk een competentieprofiel opgesteld, waarbij ook prestatie-indicatoren en kennis- en vaardigheidsgebieden geformuleerd zijn. Dit resultaat wordt nu in de machinerie gestopt en dan kunnen we aan de gang met pilots. Hopelijk draagt het wat bij aan de kwaliteit van waar het uiteindelijk om draait: de opleiding van onze cursisten.