Het onderwijs is de bankensector niet

Op de website van het Ministerie van Onderwijs staat een interessant bericht. Het gaat over de besteding van publiek geld aan vertrekregelingen e.d. in het onderwijs. Aanleiding is de riante regeling die de vorige cvb voorzitter van het Frieslandcollege kreeg. Ik citeer het begin van het bericht:

Onder druk van staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) heeft het Friesland College de (vertrek)regeling van haar voormalig bestuursvoorzitter verlaagd. Hierdoor hoeft het Friesland College minder geld terug te betalen aan het ministerie van OCW dan aanvankelijk werd geëist door Van Bijsterveldt.

Maar Van Bijsterveldt zegt nog iets belangrijks:

Het is meer dan terecht dat het Friesland College haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Onderwijsgeld moet ten goede komen van het onderwijs. Punt uit.

En daarmee trekt ze het zo breed als het hele onderwijs maar zijn kan. Hopelijk zijn we nu af van de cultuur van riante regelingen en onterechte bonussen die, zo lijkt het wel, van de bankensector afgekeken is. En we weten waartoe die geleid heeft.