Weblog als portfolio

Collega H. en ik zijn drie jaar geleden gestart met het inzetten van het digitaal portfolio in de opleidingen die we verzorgen. Dat is met wisselend succes gebeurd. Een van de factoren die bij diverse cursisten portfolio lethargie in de hand werkte, was het feit dat het niet echt verplicht was. De opleidingen vallen namelijk, jammer genoeg, door allerlei redenen nog onder het eindtermen regime. Gelukkig waren er ook genoeg cursisten die het belang inzagen van het bijhouden van je eigen leerervaringen. Het komend jaar gaan we het wat anders aanpakken. Blackboard, onze elo, heeft de mogelijkheid om weblogs in de cursus te plaatsen. Iedere cursist krijgt nu z’n eigen weblog, waar hij in ieder geval een aantal verplichte onderdelen in moet zetten zoals reflectieverslagen van praktijkopdrachten en praktische toetsen. De laatste, inclusief foto’s van de gemaakte producten, dienen als uitgangspunt voor een gesprek over de desbetreffende toets.
We denken dat deze manier van werken wat voordelen heeft.

·         Het weblog zit in de cursus, de cursist hoeft dus niet aparte handelingen te verrichten om naar z’n portfolio te gaan.

·         Het plaatsen van foto’s, links, documenten etc. is wat minder gecompliceerd.

·         Voor ons docenten is het duidelijk waar de laatste bijdrage staat.

Er kleven natuurlijk ook nadelen aan. Zo kun je de posts wel exporteren, maar zonder afbeeldingen enz. Ook is een weblog lang niet zo overzichtelijk in te richten als een digitaal portfolio, zeker als het veel items gaat bevatten.
We rekenen in ieder geval op nog meer enthousiasme en dynamiek.
De afbeelding is van een voorbeeld weblog dat ik ingericht heb voor de introductieles.