Geloofsstrijd

De klaagzangen van Jeremia zijn niet schrijnend genoeg om weer te geven in welke toestand ons parlement zich bevindt. De Tweede Kamer heeft het bestaan om een motie aan te nemen dat docententeams instemmingsrecht krijgen over de invoering van competentiegericht onderwijs. Hiermee geeft de Kamer teams de mogelijkheid een van haar eigen besluiten onderuit te halen. Ik heb nooit geweten dat de naleving van wet- en regelgeving zo werkt. Weer wat geleerd. De redenen die ten grondslag liggen aan de motie krijg ik niet helemaal helder. Op de site van de SP, initiatiefnemer van de motie, staat wel iets, maar echte inhoudelijke argumenten kan ik niet vinden, maar misschien heb ik niet goed gezocht. Het lijkt er op dat de club kritiekloos nabauwt wat een aantal tegenstanders roept. Iets in de geest van: zoveel mensen vinden iets en dan scharen wij ons daar achter. Op het weblog van Wes Holleman, Onderwijsethiek, staat wel een aantal argumenten genoemd gebaseerd op officiële stukken,  maar ook daar is geen enkele van echt inhoudelijke aard. Wat steeds weer terugkeert in het rijtje van motieven is dat er geen tijd is geweest om invoering voor te bereiden, docenten niet gehoord zijn, etc. Volgens mij is al jaren bekend dat de verandering er aan zat te komen en is invoering al eens twee jaar uitgesteld. Als er docenten zijn die nu nog durven beweren dat er te weinig tijd voor invoering is geweest, dan zijn dat mensen die nooit tot invoering over zullen gaan. Inspraak over het wat? Heeft de commissie Dijsselbloem daar niet iets over geschreven? Docenten moeten zich druk maken over het hoe, daar worden ze riant voor betaald. Dat ze blijkbaar de competenties missen om een kwalificatiedossier te vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk, is iets dat je competentiegericht opleiden niet kwalijk kunt nemen. Er staat in geen enkel kwalificatiedossier dat de leerling aan zijn lot overgelaten moet worden. Dat kan niet in het mbo, daarom is een mbo’er ook een leerling en geen student. De leerling die op de site van de SP klaagt dat hij/zij niets geleerd heeft, moet een klacht indienen over de kwaliteit van de desbetreffende docenten: in de kwalificatiedossiers staat omschreven wat een leerling moet leren. Het lijkt een beetje op het mechanisme in de sport: een team functioneert belabberd, dus we gooien de coach er maar uit; een heel team afserveren is zo lastig want dan heb je geen team meer. En heeft dezelfde Kamer niet ingestemd met de wet Beroepen in het Onderwijs? Hoe staat het met de naleving daarvan? Zijn er bekwaamheidsdossiers? Voldoen docenten aan de eisen die de wet stelt? Als ik kijk naar mijn eigen roc, dan constateer ik dat er nog niet eens een begin is gemaakt met de naleving, op het opvragen van een cv (ja, het bekwaamheids cv zegt iets over bekwaamheid!) na. Een aantal maanden geleden schreef ik al over de stand van zaken bij ons in de afdeling. Enig idee of er al iets veranderd is? Zelfs de collega’s die ik daar een vraag over stel, hebben geen antwoord. Wel op de vraag of het portfolio, dat in het oer opgenomen is, al gerealiseerd is: weet ik niet, is een ander verantwoordelijk voor, gaan we binnenkort over om de tafel. Het mbo heeft de taak op te leiden voor het bedrijfsleven. De wens tot competentiegericht opleiden is uit datzelfde bedrijfsleven voortgekomen. Door het aannemen van de motie sanctioneert de Kamer dat het onderwijs een wens van haar belangrijkste afnemer naast zich neer kan leggen. Dat het parlement zich daardoor mee laat slepen in het gejeremieer van een stel incompetenten, stemt tot nadenken.

Reslutaat van zoeken naar cgo op site Tweede Kamer
Reslutaat van zoeken naar cgo op site Tweede Kamer

 

Een reactie

Laat een antwoord achter aan ger Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.